Om Samlivshelse

Nina Vahl Sletteland

Bak Samlivshelse står Nina Sletteland som siden 2011 har tilbudt veiledning digitalt og ved fysiske møter med relasjoner og helse som fokus.

Med over 30 års erfaring i spesialisthelsetjenesten med blant annet kreftbehandling og stressmestring lærte jeg mye om hvor stor påvirkning fysisk sykdom kan ha for vår mentale helse og våre nærmeste relasjoner; partneren, barn av syke eller foreldre til alvorlig syke. Jeg lærte også hvilke betydning relasjonen til våre nærmeste har på vår helse. 

Gjennom mitt arbeid på DPS (distriktspsykiatrisk sykehus) har jeg fått god innsikt i hvor viktig gode relasjoner er for å få til endring og håp for den psykisk psyke og deres pårørende. Klinisk arbeid med par og deres familie ga rik kunnskap om betydningen av familiesentrerte terapeutiske tilnærminger.

I flere år arbeidet jeg med endringsledelse og helsefremmende lokalsamfunn både som ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene og som leder i ulike helseinstitusjoner. 

Åtte års erfaring som førstelelektor i sykepleie ved Vid vitenskapelige høgskole, en periode som instituttleder styrket min kompetanse i forskningsbasert og pedagogisk praksis.

For tiden er jeg seniorrådgiver i organisasjonspsykologi ved Vestland Fylkeskommune.

Utvalg av formell utdanning: 

  • Mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
  • Delmaster i verdibasert ledelse
  • Gestaltveileder
  • Spesialsykepleier
  • Parterapeut
  • Pedagog 

I tillegg til en rekke artikler med fokus på veilending har jeg skrevet to fag- og lærebøker med helsefremmende kommunikasjon og helsepedagogikk i fokus.

Ta kontakt på 92019316 eller les mer på Linkedin for faglig bakgrunn:

https://www.linkedin.com/in/ninasletteland/