Om Samlivshelse

Nina Sletteland

Bak Samlivshelse står Nina Sletteland som siden 2011 har tilbudt veiledning & rådgiving for private og for ulike foretak med relasjoner og helse som fokus.

Med over 30 års erfaring i spesialisthelsetjenesten med blant annet kreftbehandling og stressmestring lærte jeg mye om hvor stor påvirkning fysisk sykdom kan ha for vår mentale helse og våre nærmeste relasjoner; partneren, barn av syke eller foreldre til alvorlig syke. Jeg lærte også hvilke betydning relasjonen til våre nærmeste har på vår helse. 

Gjennom mitt arbeid på DPS (distriktspsykiatrisk sykehus) har jeg fått god innsikt i hvor viktig gode relasjoner er for å få til endring og håp for den psykisk psyke og deres pårørende. Klinisk arbeid med par og deres familie ga rik kunnskap om betydningen av familiesentrerte terapeutiske tilnærminger.

I flere år arbeidet jeg med endringsledelse gjennom større utviklingsprosesser med blant annet kartlegging og veiledning for kommuner og bydeler i utviklingen av deres rusforebyggende strategier og endringsprosesser som ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ledererfaring også fra ulike helseinstitusjoner.

Jeg har de siste 6 årene arbeidet som førstelelektor i sykepleie ved Vid vitenskapelige høgskole og styrket min kompetanse i forskningsbasert og pedagogisk praksis.

Formell faglig bakgrunn er mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, sykepleier med blant annet videreutdanning i parterapi, psykisk helse og rus, cand. mag i pedagogikk, delmaster i verdibasert ledelse og nå under videreutdanning i veiledning.

  • Sertifisert kursleder i samlivsprogrammet PREP
  • Sertifisert kursleder i Bufferkurs for par 
  • Sertifisert i Motiverende Intervju
  • Kurs i førstehjelp for selvmordsforebygging

Jeg har skrevet to fag- og lærebøker med helsefremmende kommunikasjon og helsepedagogikk i fokus.

Ta kontakt på 92019316 eller les mer på Linkedin for faglig bakgrunn:

https://www.linkedin.com/in/ninasletteland/