Lederveiledning og karriere 

Hvem er du som leder?


Mange ledere opplever seg ensomme i jobben. Mellomledere kan føle seg skviset mellom ledelsen og kollegaene de skal lede. Lederveiledning er for ledere som ønsker nye perspektiver på sitt lederskap og styrke deg i rollen som leder. 

Lederveiledning her er et konfidensielt rom for refleksjon over egen rolle og hvordan denne oppleves og erfares. 

Ledere og mellomledere står i etiske utfordringer daglig. Noen ganger kan det være nyttig å få hjelp til å se seg selv utenfra og til å gjøre valg i disse dilemmaene. Ved siden av å bruke meg selv som erfaren veileder og leder, bruker jeg blant annet etisk refleksjonsmodell i veiledning av etiske dilemmaer sammen med kognitive og gestaltterapeutiske verktøy.

Er det god nok trygghet i kollegiet til å ytre seg, stille spørsmål og gjøre feil? Psykologisk trygghet er avgjørende for ledere og kollegafellesskapet for å få til gode endringsprosesser.

Jeg tilbyr veiledning individuelt og i gruppe for offentlige og private foretak med fokus på helsefremmende arbeidsplasser og personsentrert tilnærming. Programmene varer fra 3 - 15 timer og tilpasses den enkeltes behov.

Aktuelle tema:

 • Stressmestring
 • Mellomleder i skvis mellom krav og forventning
 • Refleksjon og valg ved etiske dilemmaer
 • Hvordan står jeg trygt i meg selv som leder?
 • Hvordan får jeg til gode endringsprosesser?
 • Bearbeiding av ulike reaksjoner og tilbakemeldinger fra kollegaer eller samarbeidspartnere

Første samtale har en varighet på 90 min, ellers avtales frekvens og lengde på samtalene individuelt.


Hvordan møter du deg selv i din egen karriere?


Karriere betyr løpebane eller livsvei. På fransk; la capacitè de s`orienter, altså evnen til å orientere seg. Karriereveiledning er slik vi forstår det livsveiledning i bred forstand. 

Profesjonelle individuelle samtaler mellom meg som veileder og veisøker tilbys om karrierereleterte spørsmål med hensikt å bidra til å styrke veisøkers refleksjon, motivasjon og ferdigheter til å håndtere egen karriere. 

For noen kan dette handle om at helsen tvinger en til å tenke nytt, gjøre karriereskifte eller justere på forventninger til seg selv. Store endringer i eget liv gir muligheter til nye valg. For andre kan det handle om et uønsket skifte av arbeidsoppgaver eller jobbmuligheter. Uavhengig av årsak kan det være nyttig å få hjelp til å sortere ut hva som er viktig for akkurat deg, finne motet og støtten du trenger for å ta dine valg. 

Karriereveiledningens mål er bidra med en helhetlig tilnærming slik at veisøker selv kan foreta valg og overganger i sitt livsløp. Mitt bidrag er å være tilgjengelig for deg, åpen og var for dine uttrykk slik at vi sammen kan gå den veien du ønsker.  Varierende antall timer etter behov, de fleste mellom 3- 5 timer, hvorav første time er 90 min.

Aktuelle tema:

 • Langvarig sykdom krever endring i karrieren
 • Sykdom hos partner/barn/foreldre krever endring i karrieren
 • Hva gjør jeg når jeg ikke vet hva jeg vil?
 • Hvordan utfordrer jeg meg selv i jobben?
 • Hvordan skal jeg nå målet mitt med så mange hindringer i hverdagen?

Første samtale har en varighet på 90 min, ellers avtales frekvens og lengde på samtalene individuelt. 

Du kan være trygg på at du møter en interessert, kompetent og ansvarlig veileder. Som sykepleier er jeg underlagt lov om helsepersonell og har taushetsplikt