Formidling

Bedre helse med gode relasjoner

Nina Vahl Sletteland har lang erfaring med å formidle på kurs og konferanser innen helsefremmende kommunikasjon, relasjoner og helse, helse- og organisasjonspsykologi gjennom aktive læringsformer. Kort og konsist på 5 - 15 minutt eller opp til en hel dag.

Eksempler:

  • Helsefremmende og forebyggende tilnærming til mennesker i risiko
  • Psykologisk trygghet - om å skape godt grunnlag for vekst 
  • Når sykdom rammer - med helsefremmende fokus
  • Når relasjonen skaper uhelse (med partner eller kollegaer)
  • Bufferkurs (samlivskurs)
  • PREP (samlivskurs)

Ta kontakt for mer informasjon og vurdering om tilpasset opplegg for dere.

Tel: 92019316