Samlivskurs 

Bufferkurs for par

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. 


Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette kan i neste omgang føre til konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke enkelt kan løses. 

Nyere forskning på par tyder på at de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene - ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet. Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

​Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig eller sjeldnere, 2 1/2 - 3 timer per gang) eller som helgekurs. Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Hver kursserie eller kursdag evalueres skriftlig i bufferkurset.

Det kreves relevant høyere utdanning og erfaring med parterapi for å kunne bli bufferkursleder. Nina Sletteland i Samlivshelse er sertifisert kursleder.

Se mer på bufferkurs.no


Prep - samlivskurs

PREP - Et forebyggende program som styrker samlivet. PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen.

PREP samlivskurs er et pedagogisk opplegg som tilbyr praktiske redskaper, basert på kunnskap om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode og trygge parrelasjoner. Målet er at dere skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan tas for å forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse problemer. Kurset passer for alle og vi anbefaler å delta før eventuelle utfordringer i forholdet skulle oppstå. 

Evalueringer viser at deltagerne er svært fornøyde med utbyttet av kurset uavhengig av alder og fase i forholdet. PREP samlivskurs ble lansert i Norge har over 30.000 personer deltatt på kurs. Studier viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.  

Kurset består av korte introduksjoner til hvert av de 14 temaene illustrert med bl.a. musikk, filmklipp eller dikt, i tillegg til oppgaver, som parene løser hver for seg. Hver deltaker får sitt eget kurshefte, der det faglige innholdet i PREP er presentert på en lettfattelig måte.

Det er Modum Bad som har rettighetene til PREP-programmet i Norge og det kreves sertifisering for å holde kurs for par. Nina Sletteland i Samlivshelse er sertifisert kursleder.

Se mer på prep.noFormidling & kurs

Vi tilbyr både interne og eksterne kurs for primærhelsetjenesten, skoler og foretak innen helsefremmende kommunikasjon, relasjons- og endringsledelse.

Bedre helse med gode relasjoner