Veiledning & parterapi

Personlig veiledning  & helseveiledning


De aller fleste av oss vil oppleve å stå fast i livet. Å oppleve å ikke vite hvor du er på vei, hvilken retning du vil gå eller stadig gjentakende helseplager eller relasjonelle utfordringer er veldig krevende. Det er også normalt å kjenne seg ensom i det vanskelige. 

Livskriser og sorg er en del av livet. Likevel kan det oppleves vanskelig å komme forbi og å håndtere livet på en god måte for en selv og sine nærmeste. En livskrise er ofte forbundet med sorg og kan være: 

 • Alvorlig sykdom hos deg selv eller en av dine nærmeste
 • Kronisk sykdom hos deg selv eller en av dine nærmeste
 • Du har mistet et barn
 • Du har abortert
 • Du står i skilsmisse eller samlivsbrudd
 • Overgang fra arbeidsliv til arbeidssøkende
 • Naturlige overganger i livet, som å få barn, ny jobb, 

Individuell veiledning, helseveiledning eller terapeutiske veiledningssamtaler gjøres gjennom om å kartlegge hvilke behov, problemer og ressurser veisøker har. Dernest å hjelpe vedkommende til å foreta valg som kan styrke livskvalitet og helse. Mitt bidrag er at vi sammen utforsker din livssituasjon og valgalternativene for å øke din selvinnsikt i egne tanker, følelser holdninger og vurderinger.

Metodene som brukes er forsknings- og erfaringsbaserte og baserer seg på kognitive teorier, systemteori og gestaltveiledning. Veiledningen foregår både som vandresamtaler, nettbasert, hjemmebesøk, på mitt eller ditt kontor i Bergen eller Geilo.

Faglig veiledning

Helse- og sosialfaglig personell i privat eller offentlig helsetjeneste tilbys faglig og etisk veiledning både individuelt og i grupper. 


Parterapi

Familier kan være et vanskelig sted å være i. Det er lett å gå inn i negative og fastlåste handlingsmønstre om dere ikke er oppmerksomme i hverdagen. Det er lett å tenke at det er den andres feil at parforholdet ikke er godt nok for deg. Hvem blir du i relasjonen til dine nærmeste? Jo raskere du får hjelp desto større sjans for bedring. Parterapi er effektivt dersom du ønsker å jobbe aktivt med ditt parforhold. Vi hjelper dere til å se forholdet i et annet lys, finne andre alternative måter å se situasjonen på - både det som skjer - og som har skjedd. Vi er løsningsorientert og fokuserer både på følelsesmessige og tankemessige forhold i relasjonen. Dere får arbeidsoppgaver til neste møte, om dere ønsker det. Samlivskurs kan også være et alternativ. Anbefales for dere som vil forhindre at negativ utvikling skjer. vanlige problemer som vi kan hjelpe deg med:

 • Når sykdom fører til krise eller konflikt i familien
 • Når rus står i veien for gode relasjoner
 • Når konfliktene blir vanskelig å leve med
 • Når du trenger hjelp til å komme deg ut av et for krevende forhold

Veiledningen foregår som hjemmebesøk enten i Bergensområdet eller Geilo.