Veiledning & parterapi

Personlig veiledning  & helseveiledning

Individuell veiledning, helseveiledning eller terapeutiske veiledningssamtaler gjøres gjennom om å kartlegge hvilke behov, problemer og ressurser veisøker har. Dernest å hjelpe vedkommende til å foreta valg som kan styrke livskvalitet og helse. Mitt bidrag er at vi sammen utforsker din livssituasjon og valgalternativene for å øke din selvinnsikt i egne tanker, følelser holdninger og vurderinger.

Metodene som brukes er forsknings- og erfaringsbaserte. Veiledningen foregår både som vandresamtaler, nettbasert, hjemmebesøk, på mitt eller ditt kontor i Bergen eller Geilo.

Faglig veiledning

Helse- og sosialfaglig personell i privat eller offentlig helsetjeneste tilbys faglig og etisk veiledning både individuelt og i grupper. 


Parterapi

Familier kan være et vanskelig sted å være i. Det er lett å gå inn i negative og fastlåste handlingsmønstre om dere ikke er oppmerksomme i hverdagen. Det er lett å tenke at det er den andres feil at parforholdet ikke er godt nok for deg. Hvem blir du i relasjonen til dine nærmeste? Jo raskere du får hjelp desto større sjans for bedring. Parterapi er effektivt dersom du ønsker å jobbe aktivt med ditt parforhold. Vi hjelper dere til å se forholdet i et annet lys, finne andre alternative måter å se situasjonen på - både det som skjer - og som har skjedd. Vi er løsningsorientert og fokuserer både på følelsesmessige og tankemessige forhold i relasjonen. Dere får arbeidsoppgaver til neste møte, om dere ønsker det. Samlivskurs kan også være et alternativ. Anbefales for dere som vil forhindre at negativ utvikling skjer. Veiledningen foregår som hjemmebesøk enten i Bergensområdet eller Geilo.