Psykologisk trygghet

Bedre helse og innsats med gode arbeidsrelasjoner

Psykologisk trygghet har stor betydning for å skape læring, innovasjon og kvalitet på virksomhetenes tjenester. De fleste av oss har erfaring med at det er stadige endringer på arbeidsplassen i takt med samfunnsendringer og ledelsesfilosofi. Er det god nok trygghet i kollegiet til å ytre seg, stille spørsmål og gjøre feil?

Vi tilbyr veiledning individuelt og i gruppe for offentlige og private foretak med fokus på helsefremmende arbeidsplasser med psykologisk trygghet som ramme.